Tất cả
đao lv59 8 món +14 mắt 2
Cấp độ: 59
Server: Katana
Class: Đao
TTGT: Không
830,000đ
Tiêu 82 vk+14 tl luyện 2, full+1 ...
Cấp độ: 82
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
350,000đ
vk16 full 14,st5s tb3645,8stn,1skn, ...
Cấp độ: 70
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
2,300,000đ
tiêu lv90 full 14 15 mắt 3 tbx77 ...
Cấp độ: 90
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
3,000,000đ
quạt lv130 ttgt cấp 26 ntgt5
Cấp độ: 130
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT:
3,000,000đ
TTGT cấp 16 vk14 full15 1m14 sx ...
Cấp độ: 130
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,900,000đ
.
Cấp độ: 49
Server: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
450,000đ
.
Cấp độ: 74
Server: Shuriken
Class: Quạt Buff
TTGT: Không
80,000đ
.
Cấp độ: 74
Server: Shuriken
Class: Quạt Buff
TTGT: Không
80,000đ
max buff
Cấp độ: 74
Server: Shuriken
Class: Quạt Buff
TTGT: Không
80,000đ
Tiêu 103 sv23
Cấp độ: 103
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
450,000đ
Hàng 74 max buff
Cấp độ: 74
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
80,000đ
Hàng 74 max buff
Cấp độ: 74
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
80,000đ
tiêu lv115 vk16 bùa nón +16 mắ ...
Cấp độ: 115
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
3,200,000đ
tiêu lv99 full 14 15 mắt 3
Cấp độ: 99
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
880,000đ
3m14 full 12,sx5s tb5555,8stn,11m y ...
Cấp độ: 110
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
850,000đ
4m15 full 14,sx5s víp tb8778,8stn, ...
Cấp độ: 130
Server: Katana
Class: Cung
TTGT: Không
1,900,000đ
mắt 2,5m14 5m12,st5s víp tb0520, ...
Cấp độ: 90
Server: Katana
Class: Đao
TTGT: Không
750,000đ
tiêu lv99 full 15
Cấp độ: 99
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,330,000đ
đao lv70 full 14 15 mắt 2 tbs 56 ...
Cấp độ: 70
Server: Shuriken
Class: Đao
TTGT: Không
1,220,000đ