Tất cả
kiếm lv69 2 món +16 mắt 2
Cấp độ: 69
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
2,000,000đ
tiêu lv98 9 món +14 mắt 3
Cấp độ: 98
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,400,000đ
5m12 5m8,sx tb1422,9m yên
Cấp độ: 70
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
170,000đ
full 12,st tb3653,8stn,38m yên
Cấp độ: 49
Server: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
650,000đ
full 14,st5s víp tb6766,max sách, ...
Cấp độ: 90
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,600,000đ
mắt 2,full 12,1stn,103m yên
Cấp độ: 70
Server: Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
350,000đ
...
Cấp độ: 80
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
500,000đ
6m14 4m12,st lv100 tb2332,8stn,181m ...
Cấp độ: 99
Server: Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
400,000đ
5m14 5m12,sx5s víp tb5653,8stn,396 ...
Cấp độ: 110
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
950,000đ
tiêu lv113 9 món +14 full tl max ...
Cấp độ: 113
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
840,000đ
tiêu lv70 full 14 full tinh luyệ ...
Cấp độ: 70
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,500,000đ
tiêu lv98 vk16 tbs 6666
Cấp độ: 98
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
3,000,000đ
quạt vl100 vk13
Cấp độ: 100
Server: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
330,000đ
Kunai 80 vk+12 tl0, 5m12, 8stn, xe ...
Cấp độ: 80
Server: Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
220,000đ
...
Cấp độ: 67
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
250,000đ
kunai lv115 vk14 còn rất nhiều ...
Cấp độ: 115
Server: Shuriken
Class: Kunai
TTGT: Không
940,000đ
full 16 full tl9,ngọc 4v5 13v4,34 ...
Cấp độ: 130
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
13,500,000đ
tieu 50 sv4
Cấp độ: 50
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,850,000đ
kiếm lv92 vk12
Cấp độ: 92
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
300,000đ
kunai lv80 vk16 4 món +16 tbx 6766 ...
Cấp độ: 80
Server: Shuriken
Class: Kunai
TTGT: Không
3,200,000đ