Tất cả
TIÊU 130 F14/15 TL 876666666 SÓI ...
Cấp độ: 130
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,100,000đ
cung 103 sv4 full14 tl 766767 sx 5s ...
Cấp độ: 103
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
1,250,000đ
ttgt kiếm 118 8 món 16 2 món 14 ...
Cấp độ: 119
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT:
9,800,000đ
tieu 125 full 16 tl 99999986653 sx ...
Cấp độ: 125
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
9,800,000đ
Quat 122 sv23 full tinh luyện
Cấp độ: 122
Server: Shuriken
Class: Quạt
TTGT: Không
750,000đ
cung lv69 full 12
Cấp độ: 69
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
450,000đ
Quạt 90 vk+8, 122tr yên
Cấp độ: 90
Server: Shuriken
Class: Quạt Buff
TTGT: Không
150,000đ
vk13 2m12 full 8,sd tb1312,8stn,2m ...
Cấp độ: 66
Server: Tone
Class: Cung
TTGT: Không
150,000đ
max buff
Cấp độ: 74
Server: Tone
Class: Quạt
TTGT: Không
60,000đ
vk16 2m14 full 12,st2s lv100 tb3443 ...
Cấp độ: 124
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
900,000đ
vk2x+10,2m14 full 12 1m1,sx5s,8stn, ...
Cấp độ: 79
Server: Shuriken
Class: Kunai
TTGT: Không
300,000đ
vk14 full 12 2m8,sx tb1210,103m yê ...
Cấp độ: 123
Server: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
400,000đ
kiếm lv99
Cấp độ: 99
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
450,000đ
tiêu lv65 vk12 tl6
Cấp độ: 65
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
300,000đ
9 món 8 còn 67m yên
Cấp độ: 77
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
90,000đ
Kunai 42 sv23
Cấp độ: 42
Server: Shuriken
Class: Kunai
TTGT: Không
280,000đ
Kunai 93 sv23
Cấp độ: 93
Server: Shuriken
Class: Kunai
TTGT: Không
220,000đ
tiêu lv69 vk16 mắt 3 ngọc 1234
Cấp độ: 69
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
3,100,000đ
Kunai 130 còn 700m yên
Cấp độ: 130
Server: Shuriken
Class: Kunai
TTGT: Không
2,000,000đ
Kunai
Cấp độ: 130
Server: Shuriken
Class: Kunai
TTGT: Không
2,000,000đ