Tất cả
kiếm lv110 9 món 14 15
Cấp độ: 110
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
940,000đ
Tiêu lv130
Cấp độ: 130
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
720,000đ
Kunai 67 vk+13 tinh luyện 6, găn ...
Cấp độ: 67
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
270,000đ
Cung 100 sv23
Cấp độ: 100
Server: Shuriken
Class: Cung
TTGT: Không
280,000đ
max buff
Cấp độ: 74
Server: Kunai
Class: Quạt Buff
TTGT: Không
80,000đ
max buff
Cấp độ: 74
Server: Kunai
Class: Quạt Buff
TTGT: Không
80,000đ
max buff
Cấp độ: 74
Server: Kunai
Class: Quạt Buff
TTGT: Không
80,000đ
max buff
Cấp độ: 74
Server: Kunai
Class: Quạt Buff
TTGT: Không
80,000đ
kiem
Cấp độ: 75
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
80,000đ
kiem
Cấp độ: 74
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
80,000đ
kiem
Cấp độ: 75
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
80,000đ
Kunai 90 sv23
Cấp độ: 90
Server: Shuriken
Class: Kunai
TTGT: Không
1,050,000đ
tiêu lv130 vk14 full 15 mắt 3 pt ...
Cấp độ: 130
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,000,000đ
Cung 90 sv4 sói lv100
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
150,000đ
kunai lv59 9 món +12
Cấp độ: 59
Server: Shuriken
Class: Kunai
TTGT: Không
300,000đ
Tiêu 70 sv23
Cấp độ: 70
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
600,000đ
tiêu lv130 full 14 15 16 full tinh ...
Cấp độ: 130
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,660,000đ
kiếm lv79
Cấp độ: 79
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
400,000đ
tiêu lv130 vk 16 bùa 16
Cấp độ: 130
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,330,000đ
tiêu lv78 full 12 13 mắt 2
Cấp độ: 78
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
400,000đ