Tất cả
knai 99 7m14 cả vk 1m12 2m9 tl 65 ...
Cấp độ: 99
Server: Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
890,000đ
mắt 3,1m16 full 14,sx5s víp tb36 ...
Cấp độ: 130
Server: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,800,000đ
full 14,sx5s 2cm tb5666,5stn,1skn,2 ...
Cấp độ: 98
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
1,200,000đ
tiêu lv103
Cấp độ: 103
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
840,000đ
quạt lv42 vk12 3 món +12 tbs 065 ...
Cấp độ: 42
Server: Shuriken
Class: Quạt
TTGT: Không
250,000đ
kunai lv110 xắp có mắt sói si ...
Cấp độ: 110
Server: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
1,000,000đ
vk+găng tay+giày+ngọc+nhẫn tl ...
Cấp độ: 130
Server: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,650,000đ
Tiêu 103 vk14 tl7 full15 còn 298 ...
Cấp độ: 103
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,000,000đ
mắt 3,full 12 2m9,st lv100 tb0430 ...
Cấp độ: 59
Server: Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
450,000đ
tiêu lv90 vk16 tbs 7667 còn rấ ...
Cấp độ: 90
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
3,440,000đ
QUẠT 130 FULL 14 SÉT 9X TL 666 S ...
Cấp độ: 130
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
1,100,000đ
QUẠT 113 7M14 VK15 2M12 TL 554322 ...
Cấp độ: 113
Server: Shuriken
Class: Quạt
TTGT: Không
880,000đ
tiêu 99 full 16 full tl9 10v ngọ ...
Cấp độ: 99
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
12,500,000đ
full8 còn 45m yên
Cấp độ: 70
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
80,000đ
...
Cấp độ: 49
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
180,000đ
max buff , 27m yên
Cấp độ: 74
Server: Shuriken
Class: Quạt
TTGT: Không
60,000đ
5m12 5m8,sx tb0211,16m yên
Cấp độ: 70
Server: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
180,000đ
1m16 1m15 full 14,st tb4545,max sá ...
Cấp độ: 106
Server: Shuriken
Class: Quạt
TTGT: Không
1,100,000đ
vk7
Cấp độ: 72
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
60,000đ
full8 còn 39m yên
Cấp độ: 70
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
80,000đ