Tất cả
tiêu lv90 ful 14 mắt 2 tbs 6666 ...
Cấp độ: 90
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,770,000đ
kiem 60 vk14 5m12 tl 63 ruoeng 238m ...
Cấp độ: 60
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
420,000đ
tiêu 90 vk16 f14/15 full tl678 só ...
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,900,000đ
Cung 107 sv23
Cấp độ: 107
Server: Shuriken
Class: Cung
TTGT: Không
280,000đ
max buff
Cấp độ: 74
Server: Bokken
Class: Quạt Buff
TTGT: Không
80,000đ
max buff
Cấp độ: 74
Server: Bokken
Class: Quạt Buff
TTGT: Không
80,000đ
max buff
Cấp độ: 74
Server: Bokken
Class: Quạt Buff
TTGT: Không
80,000đ
max buff
Cấp độ: 74
Server: Bokken
Class: Quạt Buff
TTGT: Không
80,000đ
Đao 42 vk mcs +12, sói full tb , ...
Cấp độ: 42
Server: Katana
Class: Đao
TTGT: Không
110,000đ
tiêu lv110 8 món +14
Cấp độ: 110
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,060,000đ
Cung 113 vk+14 tinh luyện 6, Găn ...
Cấp độ: 113
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
750,000đ
KIẾM 50 VK5X MCS +12 TINH LUYỆN ...
Cấp độ: 50
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
300,000đ
tiêu lv70 mắt 3
Cấp độ: 70
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,500,000đ
Cung 79 full+8
Cấp độ: 79
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
100,000đ
Kunai 95 vk+8, 3m12, 191tr yên
Cấp độ: 95
Server: Shuriken
Class: Kunai
TTGT: Không
220,000đ
Quạt 109 vk+14, xe máy lv100 ful ...
Cấp độ: 109
Server: Shuriken
Class: Quạt
TTGT: Không
360,000đ
Tiêu 105 vk+12, sói 3 sao, yoroi
Cấp độ: 105
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
320,000đ
Kiếm 103 vk mcs+13, 2m12, trâu t ...
Cấp độ: 103
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
300,000đ
Tiêu 97 sv4
Cấp độ: 97
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
200,000đ
mắt 3,1m16 full 15 2m14,st5s víp ...
Cấp độ: 116
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
2,400,000đ