Tất cả
.
Cấp độ: 77
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
280,000đ
.
Cấp độ: 78
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
320,000đ
.
Cấp độ: 80
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
220,000đ
.
Cấp độ: 102
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT:
500,000đ
.
Cấp độ: 98
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
380,000đ
.
Cấp độ: 110
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,400,000đ
full 12,sd tb6967,8stn,102m yên
Cấp độ: 49
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
2,000,000đ
8m14 2m12,sx5s tb3653,max sách,10 ...
Cấp độ: 79
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
650,000đ
Cung 89 vk+14 tinh luyện 4, găng ...
Cấp độ: 89
Server: Shuriken
Class: Cung
TTGT: Không
450,000đ
Kiếm 90 vk mcs+12, 5m12,sói full ...
Cấp độ: 90
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
300,000đ
2m15 full 14,sx5s tb4554,max sách, ...
Cấp độ: 116
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
850,000đ
quạt lv70 max sách bánh tbs 666 ...
Cấp độ: 70
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
1,220,000đ
.
Cấp độ: 69
Server: Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
370,000đ
.
Cấp độ: 77
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
300,000đ
.
Cấp độ: 71
Server: Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
350,000đ
.
Cấp độ: 71
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
330,000đ
.
Cấp độ: 98
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,500,000đ
.
Cấp độ: 63
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
350,000đ
.
Cấp độ: 78
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
350,000đ
Kiếm 49 vk mcs+12 tinh luyện 7 ...
Cấp độ: 49
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
600,000đ