Tất cả
...
Cấp độ: 90
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
300,000đ
full 12 3m8,trâu tb3333,8stn,1skn, ...
Cấp độ: 59
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
350,000đ
1m14 3m13 cả vk full 12,st 2sao t ...
Cấp độ: 69
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
600,000đ
1m14 full 12 3m8,sd tb0600,max sác ...
Cấp độ: 59
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
450,000đ
2m12 full 8,sd tb0201,2stn,1m yên
Cấp độ: 42
Server: Tone
Class: Đao
TTGT: Không
120,000đ
3m12 full 8,st tb3755,8stn,101m yê ...
Cấp độ: 42
Server: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
250,000đ
mắt 2,3m14 full 12,st5s tb2442
Cấp độ: 91
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
400,000đ
MẮT 3,7M14 3M12,SX5S TB4446,8STN, ...
Cấp độ: 130
Server: Tone
Class: Quạt
TTGT: Không
1,200,000đ
full 12 3m8,st2sao tb1442,4stn,46m ...
Cấp độ: 79
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
250,000đ
mắt 3,3m14 full 12,st víp tb1653 ...
Cấp độ: 59
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
650,000đ
vk12 full 8,sd víp tb5666,8stn,7m ...
Cấp độ: 40
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
120,000đ
full 12,sx5s 2cm tb0220,hết yên
Cấp độ: 80
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
400,000đ
cung lv59 mắt 3 full 12
Cấp độ: 59
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
550,000đ
tiêu lv112 7 món +14
Cấp độ: 112
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
680,000đ
tiêu lv120 vk16 3 món +16 full 14
Cấp độ: 120
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,770,000đ
tiêu 59 sv23
Cấp độ: 59
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
170,000đ
Kunai 48 sv4
Cấp độ: 48
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
110,000đ
Tiêu 69 sv23
Cấp độ: 69
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
100,000đ
Tiêu 40 sv23
Cấp độ: 40
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
130,000đ
Kunai 39 vk10 sv23 tbs 2653
Cấp độ: 39
Server: Shuriken
Class: Kunai
TTGT: Không
150,000đ