Tất cả
Quạt buff 74
Cấp độ: 74
Server: Shuriken
Class: Quạt Buff
TTGT: Không
70,000đ
full 12 2m8,sd tb1532,5stn,14m yên
Cấp độ: 49
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
250,000đ
...
Cấp độ: 101
Server: Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
450,000đ
kunai lv127 full 14 mắt 2
Cấp độ: 127
Server: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
1,620,000đ
mắt 3,2m16 1m15 full 14,st5s tb69 ...
Cấp độ: 103
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
4,700,000đ
full 14 1m12,sx5s 2cm tb5656,8stn,3 ...
Cấp độ: 119
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
1,050,000đ
full 14 3m15 2m12,st5s tb2433,8stn, ...
Cấp độ: 110
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,000,000đ
...
Cấp độ: 99
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,050,000đ
kiem 98 sv4
Cấp độ: 98
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
220,000đ
kunai lv80
Cấp độ: 80
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
390,000đ
đao lv88 sói cs víp full tinh lu ...
Cấp độ: 88
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
550,000đ
QUẠT 130 FULL 14 SÓI 5S MẮT 2 ...
Cấp độ: 130
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
1,400,000đ
2m12,trâu tb110,5stn,1m yên
Cấp độ: 58
Server: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ
tiêu lv126 vk16 xắp có mắt
Cấp độ: 126
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,777,000đ
full 12 2m8,st tb0200,6m yên
Cấp độ: 63
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
200,000đ
tiêu 79 full14 mắt 2 sx 5s 2cm r ...
Cấp độ: 79
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,500,000đ
full 14 4m15,sx5s tb4654,max sách, ...
Cấp độ: 122
Server: Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,000,000đ
vk14 tl5 full14 tl534 xe 5 sao
Cấp độ: 99
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,120,000đ
vk13 tl5 full12 tl55 8 sách
Cấp độ: 59
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
350,000đ
ĐAO 90 VK16 FULL14 10V NGỌC 6 TL ...
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
7,500,000đ