Tất cả
Quạt 68 vk+11, full 8, sói
Cấp độ: 68
Server: Sanzu
Class: Quạt Buff
TTGT: Không
70,000đ
Quạt 54 full +8
Cấp độ: 54
Server: Sanzu
Class: Quạt Buff
TTGT: Không
60,000đ
Tiêu 58 full +8
Cấp độ: 59
Server: Sanzu
Class: Tiêu
TTGT: Không
60,000đ
Tiêu 59 vk+12 tinh luyện 5, găn ...
Cấp độ: 59
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
370,000đ
Tiêu 50 vk+12, 2m12, sói full tb
Cấp độ: 50
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
120,000đ
Kunai 70 vk+12, full+12, 3m8, sx fu ...
Cấp độ: 70
Server: Shuriken
Class: Kunai
TTGT: Không
200,000đ
Kunai 50 vk+8, full 8, sói tb 3333
Cấp độ: 50
Server: Sanzu
Class: Kunai
TTGT: Không
60,000đ
Kiếm 76 vk+12, full 8, sói
Cấp độ: 76
Server: Sanzu
Class: Kiếm
TTGT: Không
110,000đ
Kunai 68 vk+12 , 2m12, sói đen fu ...
Cấp độ: 68
Server: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
120,000đ
Quạt buff 74
Cấp độ: 74
Server: Kunai
Class: Quạt Buff
TTGT: Không
70,000đ
Quạt buff 70
Cấp độ: 70
Server: Katana
Class: Quạt Buff
TTGT: Không
70,000đ
Kunai 42 vk mcs +12, sói đen full ...
Cấp độ: 42
Server: Sanzu
Class: Kunai
TTGT: Không
110,000đ
kiếm lv101 full 12 14
Cấp độ: 101
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
380,000đ
full8 còn 16m yên
Cấp độ: 49
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
70,000đ
full8 còn 8m yên
Cấp độ: 49
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
70,000đ
Kunsi 49 sv23
Cấp độ: 49
Server: Shuriken
Class: Kunai
TTGT: Không
450,000đ
Kiếm 91 sv1
Cấp độ: 91
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
200,000đ
Tiêu
Cấp độ: 130
Server: Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,400,000đ
...
Cấp độ: 130
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,100,000đ
8m12 2m8,st 2642,8stn,2skn,180m yê ...
Cấp độ: 50
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
400,000đ