Tất cả
full ngọc,full vàng,full thành ...
Cấp độ: 45
Server: Kyoto
Class: Chiến Binh Ánh Sáng
Đăng ký: Ảo
50,000đ