#2561

Ninja School Online

Cấp độ: 70

Server: Shuriken

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: vk+găng tay t6 ,vk14,5 món 13,4 món 12 còn 110m yên

500,000 VNĐ

Cấp độ: 70

Server: Shuriken

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: vk+găng tay t6 ,vk14,5 món 13,4 món 12 còn 110m yên

Tài khoản liên quan

.
Cấp độ: 130
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,500,000đ
8m14 2m12,sx5s tb3653,max sách,10 ...
Cấp độ: 79
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
650,000đ
vk16 full 14 1m12,sx5s tb3545,max s ...
Cấp độ: 103
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
2,050,000đ
1m16 1m15 full 14,st tb4545,max sá ...
Cấp độ: 106
Server: Shuriken
Class: Quạt
TTGT: Không
1,100,000đ
.
Cấp độ: 78
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
320,000đ
găng tl5 có skill 10x , sét 9x 2 ...
Cấp độ: 111
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
950,000đ
đao lv79 full12 sói cs max pig
Cấp độ: 79
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
388,000đ
lỗi shinwa
Cấp độ: 110
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
900,000đ