#253

Ninja School Online

Cấp độ: 117

Server: Bokken

Class: Quạt

TTGT: Không

Nổi bật: vk+găng tay+bùa tl6 có skill 10x , vk15 , full14 sói 5* còn 306m yên chức vụ trưởng lão gia tộc top1 cuus2uytin phân thân tiêu 64vk9

1,450,000 VNĐ
Nạp ATM - Ví Nạp thẻ cào

Cấp độ: 117

Server: Bokken

Class: Quạt

TTGT: Không

Nổi bật: vk+găng tay+bùa tl6 có skill 10x , vk15 , full14 sói 5* còn 306m yên chức vụ trưởng lão gia tộc top1 cuus2uytin phân thân tiêu 64vk9

Tài khoản liên quan

.
Cấp độ: 80
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
220,000đ
...
Cấp độ: 101
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
550,000đ
full8 còn 10m yên
Cấp độ: 41
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
70,000đ
.
Cấp độ: 71
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
330,000đ
vk14 full 12,full tl,st tb2645,8stn ...
Cấp độ: 60
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
850,000đ
...
Cấp độ: 130
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,100,000đ
tieu 130 sv4 sx lv100 5sao tl5766 m ...
Cấp độ: 130
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,270,000đ
mắt 2,1m15 6m14 1m13 2m12,st5s tb ...
Cấp độ: 124
Server: Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
750,000đ